Het eerste woordenboek rond bomen

Dit eerste woordenboek brengt alles rond bomen in mensentaal. Genoot je nooit een opleiding in verband met bomen, is het niet gemakkelijk om bepaalde bomen te benoemen of de naam van een boomziekte of plaag te vinden. Men gebruikt dikwijls specifieke woorden of termen, al dan niet in het Latijn. Vaak moeilijk om te begrijpen wat men juist bedoelt. Mijn … Read More

A van … het woordenboek rond bomen

            Woordenboek Aar zie bloeiwijze Acer esdoorn, betekent ook scherp: het hout werd voor speren gebruikt Acerfolius Esdoornbladig Acquisitie het werven of verwerven van opdrachten Acuminatus Toegespitst Aesculus Latijnse naam voor soort eik maar door Linnaeus voor de paardenkastanje gebruikt Afrijpen het voldoende verhouten van de jonge scheuten, zodat de winterkou geen schade kan aanrichten. … Read More

B van … het woordenboek rond bomen

              Woordenboek Baarden Haarbundels Baccatus Besachtig Bacterievuur werd vroeger perevuur genoemd. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. Typisch voor deze aantasting zijn de verwelkte bruine scheuten, dikwijls met verdroogde bloeiwijzen en vruchten. Op de stam en takken ziet men vaak ingezonken kankerplekken waaruit in de lente een slijmerige afscheiding komt. De … Read More

D van … het woordenboek rond Bomen

              Woordenboek Darwinisme Leer van de Engelse natuuronderzoeker Charles Darwin over het ontstaan der planten- en diersoorten   Dalecarlicus afkomstig van de Zweedse streek Dalecarlia of Dalarna   Dampspannningsdeficit het verschil in dampspanning tussen twee punten; bij verdamping door planten het verschil in dampspanning in de huidmondjes (d.i. de verzadigde dampspanning bij de heersende … Read More

E van … het woordenboek rond Bomen

                Woordenboek Edulis Eetbaar Eenhuizig zowel mannelijke als vrouwelijke of tweeslachtige bloemen dragend Eenslachtig bloemen  met alleen stampers of alleen meeldraden Elegans Sierlijk Elegantissimus zeer sierlijk Embolie verstopping van een vat door het binnendringen van lucht Endofyt organisme dat lange tijd in een ander organisme aanwezig kan zijn zonder dit laatste schade te … Read More

F van … het woordenboek rond Bomen

              Woordenboek Fagus Beuk Familie aantal verwante geslachten, bijv. de geslachten Malus (Appel), Prunus (Pruim), Crataegus (Meidoorn) en Sorbus (Lijsterbes) behoren bij de famile van de Rosaceae (roosachtigen) Fastigiatus een opgerichte groei hebbend Flavenscens Geelachtig Flavus Geel Floëem Bastweefsel Flos, flora Bloem Floribundus rijk bloeiend Floridus Bloemrijk Flowblock kunststof gras- en grindtegel, bereidbaar voor … Read More

G van … het woordenboek rond bomen

              Woordenboek Gaaf blad bij dit blad is de bladrand niet ingesneden bijv. blad van de beuk  Galvormig woekering van cellen waarbij sommige cellen andere vormen aannemen en niet meer op de omringende plantencellen lijken  Gastheerwisseling verschijnsel dat een organisme het ene deel van het jaar op de ene waardplant  Waardplantwisseling zit en een … Read More

H van … het woordenboek rond bomen

               Woordenboek Habitus uiterlijke gedaante, groeiwijze van een plant  Halesia naar Stephen Hales, Engelse fysioloog, chemicus, uitvinder en botanicus  Handdelig blad een handnervig blad met een gedeelde bladschijf  Handlobbig blad handnervig blad met een gelobde bladschijf  Handnervig blad bij dit blad lopen de hoofdnerven vanuit één punt straalsgewijs naar de rand  Handvormig samengesteld blad … Read More

I van … het woordenboek rond bomen

                 Woordenboek Iepziekte dodelijke schimmelziekte bij de iep (ook olm genoemd) die door de iepenspintkevers wordt overgebracht Imago volwassen insect Imbricarius dakpansgewijs bedekkend Imperialis Keizerlijk Incanus Grijs Incisus Ingesneden Indutus bedekt, bekleed bijv. met haren Infrastructuur de blijvende onroerende voorzieningen zoals wegen, water, verhardingen, kabels en leidingen Inheems in het land zelf thuishorend … Read More