Advies en bijstand voor bomen

Bomen met problemen? Advies nodig? Consulteer De Boomdokter voor een onderzoek naar de gezondheid, veiligheid, bescherming of beheer van jouw bomen.

Voor particulieren, boomverzorgers en tuinaannemers.

Gezonde lucht dankzij jouw bomen!

Waarom doet de lente zo'n deugd? Omdat alles herleeft!

Niets iets zaliger dan op een mooie lentedag je neus in de lucht te steken en een volle teug met frisse lucht naar binnen te snuiven. Dankzij jouw gezonde bomen.

Verzorg ze dus goed, die bomen van jou, ook als ze eens ziek worden, ze zijn heus wel te genezen.

Boomfitanalyse

Methode om de conditie en toestand van je boom te kennen.

Image
 • Voor zieke bomen, bomen met schimmels of paddestoelen, insectenplagen, ... .
 • Op tijd erbij en je favoriete boom mag blijven!
 • 91% van onze klanten kan hun bomen nog redden.
Meer details meer info

Boomveiligheid

Methode om de veiligheid van je boom te meten.

Image
 • Voor bomen met schimmels of paddestoelen.
 • Voor bomen waarvan de wortels beschadigd zijn.
 • Voor holle bomen.
 • Bomen die op je woning kunnen vallen.
Meer details meer info

Tree protect XL

Bomen beschermen bij (ver)bouwen.

Image
 • Voor bomen die moeten behouden worden in de nabijheid van nieuwbouw of verbouwing
 • Voor bomen die moeten beschermd worden tegen aannemers
 • Bij grondwerken of vijverwerken, naast boomrijke zones
Meer details meer info

Boomtechnische bijstand

advies ter ondersteuning bij geschillen.

Image
 • Bij geschillen met buren
 • Bij verzekeringskwesties
 • Voor zowel particulieren, bedrijven als overheden en verzekeringsmaatschappijen
Meer details meer info

Bomen/ parken beheren

Planmatig en gecontroleerd beheer. 

Image
 • Voor het beheer grotere tuinen of parken (minimum 30 bomen)
 • Voor het herstellen van verwaarloosde bomen en parken
 • Bedoeld voor particulieren, kloosters en/ of pastorijtuinen, privécollecties.
Meer details meer info